Privacy verklaring


In deze privacyverklaring leest u precies hoe wij alles rondom uw privacy geregeld hebben.

Contactgegevens

PMG-Concept B.V.
Dokter Coenstraat 37, 2660 Hoboken
BTW: BE0762.567.577
+32 (0) 4 86 91 92 52
info@pmg-concept.be

Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliƫnt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliƫntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft altijd het recht om contact met ons op te nemen om uw gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Indien u uw gegevens wil inzien, laten aanpassen of laten verwijderen verzoeken wij u om een mail te sturen met uw verzoek. U ontvangt dan van ons een reactie binnen 30 dagen.

Beveiligde verbinding

Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding met een SSL certificaat. Deze beveiligde verbinding is te herkennen aan het slotje in de url balk of aan de https:// voor de url van deze website. Alle gegevens die via onze website worden verstuurd worden dan ook met deze beveiligde verbinding verstuurd.

Externe partijen

Hosting

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor One.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. One.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. One.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Cookies

Soorten cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies en van analytische cookies. Voor deze cookies is het niet vereist om eerst toestemming te vragen aan de website gebruiker.